Oktober Kindermaand 2018

Helaas kan de oktober Kindermaand in oktober 2018 niet doorgaan. Ik moet voor november de inhoud van mijn atelier verhuizen naar een kleinere lokatie.

Mijn bedoeling is om de kinderen toch in de gelegenheid te stellen bij mij alsnog een workshop onder dezelfde voorwaarden te volgen, maar dan in december tijdens de Kerstvakantie.

Dit zal ik via Facebook en mijn website aan het begin van december bekend maken.

Dus houd Facebook Mozaiekcirkel en mijn website in de gaten.

Hopelijk tot in december.